Salesforce Marketing Cloud Agency Summer ‘22 Marketing Cloud Release Notes: De Belangrijkste Updates

Summer ‘22 Marketing Cloud Release Notes.

Lees hier het overzicht van de belangrijkste updates.

Marketing Cloud Release Notes

Leestijd 4 minuten

The Summer ‘22 Marketing Cloud updates are out! We dove into the newest Marketing Cloud release notes and hand-picked the most important updates for you to keep making optimal use of Marketing Cloud.

The new updates bring many features allowing for an even more data-driven approach, from adjusting your marketing content based on the weather to determining the most optimal number of emails to send to specific segments and easily retargeting a contact when they open a mobile push notification.

These are the 5 most important updates.

1. New Einstein feature: Target based on forecasted weather.

Head’s up, sunny weather coming up! Perfect time to promote your sunscreen, sun hat or parasol.

The newest feature of Einstein Content Selection, ‘Einstein Weather Forecast’ is quite an exciting one; it allows users to target customers based on the forecasted weather and conditions of the customer’s location. By utilising profile attributes about location information, such as city, postal code, state and country, the content shown to your customers can now be customised even further.

2. Einstein optimalisaties.

2.1 Een oplossing voor Email Client privacy veranderingen.

Vanwege de nieuwe privacywijzigingen die door sommige Email Client providers zijn doorgevoerd, zullen e-mail open rate metrics en berekeningen waarschijnlijk een minder betrouwbaar engagementsignaal zijn. Om dit tegen te gaan, zijn er nu verschillende updates doorgevoerd in Marketing Cloud Einstein-apps om een meer holistische kijk op engagement te bieden in plaats van alleen te hoeven vertrouwen op opens.

De belangrijkste voordelen zijn:

  • Verbeterde nauwkeurigheid van je gegevens, inzichten en voorspellingen (wanneer er gebruik wordt gemaakt van de Einstein-apps).
  • Een engagement rate metric die een mix van aanvullende signalen bevat, waaronder kliks, gecombineerd met open rate metrics.

2.2 Engagement frequentie optimalisatie met de ‘What-If’ Analyzer.

De ‘What-If’ Analyzer stelt gebruikers in staat om aankomende campagnes efficiënter te plannen door “over-sending” te voorkomen en tegelijkertijd de communicatie te maximaliseren. Zo wordt de engagement verhoogd. Gebruikers kunnen eenvoudig zien hoeveel e-mails er naar contacten moeten worden verzonden op basis van hun ‘saturation level’ in de Business Unit.

De belangrijkste voordelen zijn:

  • Helpt bij het bepalen van het juiste aantal e-mails dat moet worden verzonden naar de segmenten die zijn gedefinieerd door Einstein Engagement Frequency: ‘saturated’, ‘on target’ of ‘undersaturated’.
  • Helpt om te beslissen hoeveel berichtactiviteiten moeten worden toegevoegd aan elk van de paths in Einstein frequency split activity binnen Journey Builder.

Bekijk de demo van de What-If Analyzer hier.

3. Journey Builder Entry Events.

Journey Builder Entry Events zijn uitgebreid met Mobile Events en Interaction Studio Events.

3.1 Mobile Events.

Er zijn twee nieuwe entry bronnen voor Journey Builder: Push Message Engagement Entry Source en In-App Message Engagement Entry Source. Deze entry’s hebben als doel om klanten in real time te targeten wanneer zij interacties hebben, met push notificaties of in-app berichten.

De belangrijkste voordelen zijn:

  • Retarget eenvoudig een contact wanneer ze een push notificatie openen of engagen met een in-app bericht.
  • Kies uit 3 opties bij het definiëren van engagement voor de in-app berichten: het tonen van een bericht, het negeren van een bericht of het klikken op een knop.
  • Selecteer tot 10 afzonderlijke berichten per keer om betrokkenheid te detecteren en contacten in een journey in te voeren.

Journey Builder

3.2 Interaction Studio Events.

Interaction Studio Triggered Campaigns biedt negen configureerbare, real-time, gedragsmatige triggers om Marketing Cloud Journeys te starten met API-events. Voorbeelden zijn het verlaten van een winkelwagen, catalogus triggers, product prijsverlaging en product back-in-stock.

De belangrijkste voordelen zijn:

  • Biedt een selectie van praktische triggers om een outbound marketing journey in realtime te starten.
  • Biedt geavanceerde filters om een aangepaste trigger in te stellen zoals catalogusfilters (productprijs etc) en gedragfilters (interactie van de gebruiker met het product).
  • De verzendfrequentie, delay setup en A/B test kunnen ook worden aangepast binnen de trigger event.

4. MFA is nu verplicht.

Vanaf 1 juni 2022 en doorlopend gedurende de Summer ’22 release, zal MFA een permanent onderdeel zijn van de login ervaring voor Marketing Cloud Email Studio, Mobile Studio, en Journey Builder.

5. Failing automations worden automatisch gedeactiveerd.

Om de systeemstabiliteit en -prestaties te verbeteren, worden de automations die over een langere periode blijven falen, automatisch gedeactiveerd. Gebruikers worden door Marketing Cloud via een e-mail op de hoogte gebracht. Een inactieve automatisering kan niet opnieuw worden uitgevoerd totdat deze is hersteld en opnieuw geactiveerd.

Mis nooit een update!

Hou je inbox in de gaten voor de volgende Marketing Cloud release notes die komende winter verschijnen. We zullen je ook dan de belangrijkste updates sturen.

Volg ons op LinkedIn and Instagram.

Aanmelden voor de nieuwsbrief